Ouderschapsplan maken

Ouderschapsplan laten maken

Als ouders uit elkaar gaan zullen zij afspraken moeten maken met betrekking tot onder meer de zorg en opvoedingstaken. Sinds 2009 zijn ouders die gaan scheiden verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In een ouderschapsplan worden deze afspraken vastgelegd.

Dit geldt overigens niet alleen voor ouders die getrouwd waren en gaan scheiden, maar ook voor ouders die een geregistreerd partnerschap laten ontbinden, en voor ouders die gezamenlijk het gezag over hun kinderen voeren. Alleen als slecht één ouder na het uit elkaar gaan gezag heeft over de kinderen is die verplichting er niet. Maar ook dan is het in het belang van de kinderen aan te raden om goede afspraken te maken.

Meer dan een omgangsregeling

In een ouderschapsplan wordt niet alleen de omgangsregeling vastgelegd. Een omgangsregeling volstaat alleen als het gezag maar aan één van beide ouders toegewezen is. In geval van gezamenlijk gezag moeten alle belangrijke afspraken met betrekking tot opvoeding en zorg van de kinderen worden vastgelegd. Dus niet alleen waar de kinderen wanneer zijn, maar ook de verdeling van de kosten. Wanneer, en van welke zaken men elkaar op de hoogte brengt. Wie welke taak in opvoeding en verzorging op zich neemt. Tevens kunnen ouders afspraken maken over hoe ver woonplaatsen uit elkaar kunnen liggen, en hoe om te gaan met eventuele nieuwe partners. Zo kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat opeens één van beide ouders in Australië gaat wonen met de kinderen en de ander het nakijken heeft.

Leeftijd van de kinderen

Een ouderschapsplan is vereist als kinderen nog minderjarig zijn. Niet alleen als ze klein zijn dus, maar ook als ze in de puberteit zitten. Ook dan hebben kinderen in hun opvoeding zoveel mogelijk stabiliteit nodig, ook al zullen ze dan zelf meer inspraak willen hebben over wat er met hen gebeurt. Overigens is het verplicht om de kinderen te betrekken bij het opstellen van een ouderschapsplan, op een manier die bij hun leeftijd past.

Het officieel maken van een ouderschapsplan

AdvocaatEen advocaat kan u helpen, een ouderschapsplan op te stellen en officieel bij de rechtbank in te dienen. U kunt meestal een voorbeeld downloaden op een website van advocatenkantoor Enschede, maar het valt aan te bevelen de plannen ook met een echtscheidingsadvocaat te bespreken. Deze kan u loodsen door alle haken en ogen die bij het opstellen van een ouderschapsplan komen kijken. Zoals het vastleggen van de financiële regelingen. En het al of niet een vaste verblijfplaats voor uw kind opgeven. Ook in het geval van gedeeld ouderschap kan dit uw voorkeur hebben: alle belangrijke papieren komen dan op één plek, en het kan belastingvoordeel opleveren.

Na goed overleg over wat in de orde komt in het ouderschapsplan kan dit worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant en later bekrachtigd worden bij de rechtbank.

Advocaat Enschede